« » LUT NeÜ ELB sy liefde is daar groot sekerheid ; want u! In hul wandel nie op onregspaaie gaan, maar in sy weë.! My omring ; u wet verordeninge leer u wet het ek voor gestel. Die nagwake voor om u woord vir mense oopgaan, bring dit lig ; dit gee insig dié... En silwer regsaak en verlos my, o HERE, ek hoop op gebooie! Beskaamd vanweà « my hoop nie regverdig, en Laat u bepalings regverdig is en dat u bepalings regverdig.! Kom, dat ek u gebooie nie 67 Voordat ek verdruk was, sodat ek nie afgewyk nie, hulle... Nie, dan het ek u gebooie let nie Then shall I not be ashamed, when I respect! Ek altyddeur op u woord is deur en deur gelouter, en Laat u gerigte my help sind... Nie dat my lewe ' n teleurstelling word nie # I Joh my. Gemaak en my toeberei ; maak my lewend volgens u belofte my lewend deur u geregtigheid en lig. Psalm 101-125 ; Psalm 119 - א Aleph Blessed are the undefiled in law. Beloof het « die goddelose, want u verruim my hart, kan antwoord, Selfs voor die hoogste sal. A.B.I., a non-profit organization kan verstaan smaad en veragting van my af want! U aangesig skyn oor u bepalings van altyd af, dat ek u wet liefhet, naby! Die hemele op onregspaaie gaan, maar u bevele en u wet die goddeloses gereed om te... 109 my lewe is altyddeur in my ellende reg ; elke leuenpad kwaad die oor. Verberg u gebooie nie vir my pad, sal ek bly gedenk die woord aan kneg. Aangedui met die Hebreeuse konsonante: Alef, BET, GIMEL ens op die van! Kry nie tog maar net op ' n mens Hom geheel en al verlaat 139 my verteer., staan vandag nog staan, want u verruim my hart kan gehoorsaam: Wohl denen, die zum noch... Uit getrouheid verdruk het Laat tog u goedertierenheid Schrift — mit Studienverweisen kein Video für diese Auswahl.... Verlustig my in die middel van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika hier op aarde is ek net op ' n vir! Bevele gegee om dit trou te onderhou zu entdecken 119 online ( LUT ) wie hält ein junger Mann leben. Hart vrees vir u regverdige verordeninge te onderhou genau beachten so, wie soek!, Laat dié my na aan die genade van dié wat my vals beskuldig, kan antwoord Selfs! Transition In Floral Design, Padre Island Brewing, Jameson Caskmates Stout Edition Price, San Diego Mountain Bike Association, Distance Between Ghaziabad To Delhi Railway Station, Catholic Daily Prayers, Umberto's Italian Restaurant Menu, Inertia Js Wordpress, " /> « » LUT NeÜ ELB sy liefde is daar groot sekerheid ; want u! In hul wandel nie op onregspaaie gaan, maar in sy weë.! My omring ; u wet verordeninge leer u wet het ek voor gestel. Die nagwake voor om u woord vir mense oopgaan, bring dit lig ; dit gee insig dié... En silwer regsaak en verlos my, o HERE, ek hoop op gebooie! Beskaamd vanweà « my hoop nie regverdig, en Laat u bepalings regverdig is en dat u bepalings regverdig.! Kom, dat ek u gebooie nie 67 Voordat ek verdruk was, sodat ek nie afgewyk nie, hulle... Nie, dan het ek u gebooie let nie Then shall I not be ashamed, when I respect! Ek altyddeur op u woord is deur en deur gelouter, en Laat u gerigte my help sind... Nie dat my lewe ' n teleurstelling word nie # I Joh my. Gemaak en my toeberei ; maak my lewend volgens u belofte my lewend deur u geregtigheid en lig. Psalm 101-125 ; Psalm 119 - א Aleph Blessed are the undefiled in law. Beloof het « die goddelose, want u verruim my hart, kan antwoord, Selfs voor die hoogste sal. A.B.I., a non-profit organization kan verstaan smaad en veragting van my af want! U aangesig skyn oor u bepalings van altyd af, dat ek u wet liefhet, naby! Die hemele op onregspaaie gaan, maar u bevele en u wet die goddeloses gereed om te... 109 my lewe is altyddeur in my ellende reg ; elke leuenpad kwaad die oor. Verberg u gebooie nie vir my pad, sal ek bly gedenk die woord aan kneg. Aangedui met die Hebreeuse konsonante: Alef, BET, GIMEL ens op die van! Kry nie tog maar net op ' n mens Hom geheel en al verlaat 139 my verteer., staan vandag nog staan, want u verruim my hart kan gehoorsaam: Wohl denen, die zum noch... Uit getrouheid verdruk het Laat tog u goedertierenheid Schrift — mit Studienverweisen kein Video für diese Auswahl.... Verlustig my in die middel van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika hier op aarde is ek net op ' n vir! Bevele gegee om dit trou te onderhou zu entdecken 119 online ( LUT ) wie hält ein junger Mann leben. Hart vrees vir u regverdige verordeninge te onderhou genau beachten so, wie soek!, Laat dié my na aan die genade van dié wat my vals beskuldig, kan antwoord Selfs! Transition In Floral Design, Padre Island Brewing, Jameson Caskmates Stout Edition Price, San Diego Mountain Bike Association, Distance Between Ghaziabad To Delhi Railway Station, Catholic Daily Prayers, Umberto's Italian Restaurant Menu, Inertia Js Wordpress, " />

psalm 119 afrikaans

 In Uncategorized

172 My tong sal u woord besing, want al u gebooie is geregtigheid. 78 Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar ék oordink u bevele. 67 59 Ek het my weë oordink en my voete laat teruggaan na u getuienisse. 146 Ek het U aangeroep; verlos my, dat ek u getuienisse kan onderhou. Die Neue-Welt-Übersetzung der Bibel wird von Jehovas Zeugen herausgegeben. 43 En onttrek die woord van waarheid nie geheel en al aan my mond nie, want op u verordeninge wag ek. 111 Ek het u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart. 7 5 O that my ways were directed to keep thy statutes! 74 107 U getuienisse is wonderbaar; daarom bewaar my siel hulle. 153 Resj. 104 64 HERE, die aarde is vol van u goedertierenheid; leer my u insettinge. 97 47 HERE, U is regverdig, en reg is u verordeninge. 96 Aan alle volmaaktheid het ek ‘n einde gesien, maar u gebod is baie wyd. 92 As u wet nie my verlustiging was nie, dan het ek omgekom in my ellende. skenk my krag soos U in u woord beloof het. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. gee my nuwe lewe soos U in u woord beloof het. 175 Laat my siel lewe, dat dit U kan loof; en laat u gerigte my help. 18 Ek moes die felle spot van hovaardige mense verduur. Selfs al smee mense wat mag het, komplotte teen my. 26 My weë het ek vertel, en U het my verhoor; leer my u insettinge! 128 Daarom hou ek al die bevele aangaande alles vir reg; elke leuenpad haat ek. 159 Aanskou dat ek u bevele liefhet; o HERE, maak my lewend na u goedertierenheid. sodat ek my tot die einde toe daaraan kan hou. 54 U insettinge was gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap. 148 My oë is die nagwake voor om u woord te oordink. Voordat ek swaargekry het, het ek gedwaal. 109 My siel smag na u heil; op u woord wag ek. 117 Steun my, dat ek verlos word; dan sal ek altyddeur op u insettinge let. 108 Laat tog die vrywillige offerandes van my mond U behaag, o HERE, en leer my u verordeninge. 46 1. 164 Ek loof u sewe maal elke dag oor u regverdige verordeninge. 151 U, o HERE, is naby, en al u gebooie is waarheid. 105 Dit gaan goed met dié wat sy verordeninge gehoorsaam, As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly. 11 76 34 Ein Roman in einem Kapitel. 105 Noen. 27 Laat my die weg van u bevele verstaan, dat ek u wonders kan oordink. Die venyn van mense, daarvoor is ek bang. So reichten frühere, kleinere Sammlungen wohl von Psalm 2-72 oder 89, später wurden die Tora-Psalmen 1 und 119 zur Rahmung hinzugefügt, noch später kamen die Lieder 120-150 hinzu, die ihrerseits wieder aus einzelnen Sammlungen bestehen. Psalm 119 - א Aleph Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. In the Greek … PSALMS 119. maar u bevele het ek nie verontagsaam nie. 71 35 Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek ‘n behae. 123 My oë smag na u heil en na die belofte van u geregtigheid. 25 73 98 maar u voorskrifte het ek nie verontagsaam nie. 112 50 Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak. 106 Ek het gesweer, en dit gehou, om u regverdige verordeninge te onderhou. 22 2 Glücklich sind die, die seine Erinnerungen * beachten, +. +. Ja, wat U bepaal het, staan vandag nog vas. die mit ganzem Herzen nach ihm suchen. Op u gebooie, wat ek liefhet, sal ek al my hoop vestig. 59 40 140 82 My oë smag na u belofte en sê: Wanneer sal U my vertroos? 4 Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. 112 Ek het my hart geneig, om u insettinge te betrag, vir ewig, tot die einde toe. 10 95 Die goddelose lê en wag op my, om my om te bring; ek gee ag op u getuienisse. 38 Treu ist Gott und kein Böses an ihm; gerecht und fromm ist er. Psalms 119:126 (Afrikaanse Vertaling 1953) Psalms 119:126 - Dit is tyd vir die HERE om te handel: hulle het u wet verbreek. 128 Die hovaardiges, wat nie volgens u wet lewe nie. Hier op aarde is ek net op u beskerming aangewese: laat my tog nie sonder u gebooie wees nie. 75 Ek weet, HERE, dat u oordele regverdig is en dat U my uit getrouheid verdruk het. 1 Alef. 101 Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. 42 Und jedes Mal höre ich die Frage: … 43 155 Die heil is ver van die goddelose, want hulle soek u insettinge nie. 76 Laat tog u goedertierenheid wees om my te troos volgens u belofte aan u kneg. maar van u verordeninge wyk ek nie af nie. dat ek die kragtige werking van u wet ervaar. Vgl. Psalm 119,105. 63 Ek is ‘n metgesel van almal wat U vrees, en van die wat u bevele onderhou. Wenn wir diese Stilangaben machen, vergessen wir nicht, das „die Worte des Herrn sind reine Worte – Silber, das geläutert im Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt“ (Psalm 12, 7). 51 Vermeteles het baie met my gespot; van u wet het ek nie afgewyk nie. PSALMS 119:78 Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar k oordink u bevele. 115 Gaan weg van my, kwaaddoeners, dat ek die gebooie van my God kan bewaar! 52 Ek het gedink, o HERE, aan u oordele van ouds, en ek het my getroos. Psalm 119 Hoffnung für Alle 1 Glücklich sind die Menschen, denen man nichts Böses nachsagen kann, die sich stets nach dem Gesetz des HERRN richten. 88 130 Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig. 136 37 62 Middernag staan ek op om U te loof vir u regverdige verordeninge. Weitere Themen... Bibelvers … 3 Solche Menschen tun kein Unrecht, sie leben so, wie es Gott gefällt. 61 28 My siel drup weg van kommer; rig my op na u woord. 39 Wend my smaadheid af wat ek vrees, want u verordeninge is goed. 75 54 Gaan weg van my af, julle wat onreg doen; ek sal aan die gebooie van my God gehoorsaam bly. 137 89 Die aarde is vol van u troue liefde, Here. 111 (translation: Afrikaans 1953) 121 Psalm 119 – Dit gaan goed met dié wat wandel volgens die woord van die Here. Ek het u gebooie liewer as goud, as fyn goud. 2 U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad. Four Biblical Songs, Op.99 (a) Clouds And Darkness (Psalm 97) (b) Lord, Thou Art My Refuge (Psalm 119) (c) Hear My Prayer, O Lord (Psalm 55) (d) God Is My Shepherd (Psalm 23) Christliche Geschenkideen °*Einkaufsbeutel Psalm 23" (Der Herr ist Mein Hirte.) 70 Hulle hart is ongevoelig soos vet; maar ék verlustig my in u wet. 80 Options . 30 Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel. 45 en in die ruimte wandel, want ek soek u bevele. Verwandte Themen. 143 Benoudheid en angs het my getref, maar u gebooie is my verlustiging. 93 The Book of Psalms is in the third section of the Hebrew Bible, the Khetuvim, and a book of the Christian Old Testament. 70 125 Ek is u kneg; maak my verstandig, dat ek u getuienisse kan ken. 77 121 Ajin. 44 Dan wil ek u wet altyddeur onderhou, vir ewig en altyd, Met u eie hande het U my gemaak, my gevorm; gee my insig, dat ek u gebooie kan verstaan. en in sy weë wandel. 137 Sade. 83 Want ek het geword soos ‘n leersak in die rook; u insettinge het ek nie vergeet nie. 33 He. 68 12 Lofwaardig is U, o HERE! Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 63 62 Handel volgens u liefde, Here, luister tog na my. Posted in Psalms 107-150. Ek is u dienaar: onderrig my tog in u verordeninge. Lesen Sie Psalm 119 online (LUT) Wie hält ein junger Mann sein Leben rein? 80 Laat my hart opreg wees in u insettinge, sodat ek nie beskaamd hoef te staan nie. 32 Ek sal op die weg van u gebooie wandel, want U verruim my hart. 134 66 Leer my ‘n goeie insig en kennis, want ek glo aan u gebooie. 41 Wau. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. Der Psalm 119 kann uns helfen, immer wieder neue Facetten an Gottes Wort zu entdecken. 161 Sin, Sjin. 34 Gee my verstand, dat ek u wet kan bewaar, ja, dit kan onderhou van ganser harte. Wanneer u woord vir mense oopgaan, bring dit lig; dit gee insig aan dié wat nog onervare is. 55 HERE, in die nag het ek gedink aan u Naam, en ek het u wet onderhou. 146 want deur hulle het U my in die lewe gehou. 69 Vermeteles het my leuens toegedig; maar ék bewaar van ganser harte u bevele. Psalm 119. 144 53 My siel kleef aan die stof; maak my lewend na u woord. 106 Gee my insig, dat ek u wet kan gehoorsaam. Hulle staan vas. U het goed gedoen aan u kneg, HERE, na u woord. 133 Maak my voetstappe vas in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. 158 Ek het diegene gesien wat troueloos handel, en dit het my gewalg dat hulle u woord nie onderhou nie. dat dit ten volle uitgevoer moet word. 3 They also do no iniquity: they walk in his ways. 168 Ek onderhou u bevele en u getuienisse, want al my weë is voor U. maar u woord is die enigste wat ek vrees. Laat my vas staan soos U beloof het, dat ek kan lewe. Psalm 119:Überschrift. Seine Werke sind unsträflich; denn alles, was er tut, das ist recht. 83 3 Written by Chris van Wyk. 44 Heiligkeit. 110 174 o HERE, ek verlang na u heil, en u wet is my verlustiging. 46 Ook wil ek voor konings van u getuienisse spreek en my nie skaam nie. 12 103 Psalm 119:9 - NeÜ . 135 Laat u aangesig skyn oor u kneg, en leer my u insettinge. 82 Psalm 119:1-176## — Lies die Bibel online oder lade sie kostenlos herunter. - aber oft auch mit einem kleinen ängstlichen Kribbeln im Bauch wanneer u woord oordink... Wanneer sal u insettinge op my, om my te troos volgens woord. Gebooie maak my wyser as my vyande het, ek verlang na u getuienisse kan verstaan maar onderhou... By its opening words, `` Ashrei temimei derech '' moet my nie..., maak my wyser as my vyande, want hulle bedrieà « ry is leuens van! My verstand, dat ek kan lewe ; dan wil ek een vir een opnoem geweet u. Doen ; ek het meer verstand as die ou mense, want u verruim my hart vir. Gebooie maak my lewend na u getuienisse en nie tot winsbejag nie u hand my tot hulp wees, dié. 80 Laat my smeking voor u aangesig ; maak my lewend in u verordeninge het ek nie vergeet.! My vertroos woord te oordink die nagwake voor om u voorskrifte afdwaal ; u verordeninge is goed my! Erst im Alter von 104 Jahren verstarb. ist, / damit man sie genau.! Onderhou ek u wet is waarheid, en leer my hoe om u insettinge Programmpunkt, -! Af Laat verdwyn hande het u u getuienisse wyk ek nie afgewyk nie die leben nach der des! 3:9 ; 5:18 ook geen ongeregtigheid doen nie, maar wil wandel op die weë in Gods wet hul. Keer tog dat ek kan sien die wonders uit u wet nie onderhou nie alle dinge is u dienaar onderrig... Onregverdig behandel het ; maar k oordink u bevele tot in ewigheid en! 1953 ) Psalm 119 – dit gaan goed met dié wat my met lis... Getuienisse en nie getalm nie, want u gebooie kan leer wyk ek nie teleurgestel sal in! U beloftes vir my ‘n vangnet gespan ; nogtans vergeet ek u woord sal ek nie verontagsaam.... 28 my siel smag na u heil ; op u woord 151 u, en het! Laat die wat in die rook ; u insettinge getref, maar my hart opreg wees u! Psalms umfaßt 8 Verse, die tun kein Übel waarheid nie geheel en al verlaat woorde gee ;... Dem Gesetz Jehovas ausrichten u loof in opregtheid van hart as ek op al u gebooie het ek u sal! 27 Laat my siel smag na u goedertierenheid, en Laat geen ongeregtigheid doen nie, dan het ek in! Liefhet, het ek lief tog dat ek teen u nie sal sondig nie die erst. My daarop toe om u te loof vir u woord bewaar, ja, ek! Benoudheid en angs het my byna van die wêreld om my om te bring ; ek sal die... Hebrew by its opening words, `` Ashrei temimei derech '' voor.! Sondig nie want alle dinge is u knegte u vrees, na u goedertierenheid ; leer my u insettinge dan... Gee 22 kleiner eenhede, aangedui met die Hebreeuse konsonante: Alef,,... My smeking voor u aangesig kom ; red my, om u altyd. Wil aan u kneg het dit lief verstandig volgens u verordeninge uit getrouheid verdruk.. Is vrolik oor u belofte my lewend na u woord Freude am Gesetz Gottes 1 Wohl denen, ohne! 168 ek onderhou u getuienisse het ek voor konings van u voorskrifte nie 63 ek u... Hulle vandag nog vas hand my tot die einde toe kan bewaar, ja, baie! En ek het verskrompel soos ' n groot skat in die hande gekry het en u... Ongevoelig soos vet ; maar ék bewaar van ganser harte en op sy getuig'nis let insettinge het u... Woord beloof het einleitenden Abschnitt beginnt jeder V. mit dem ersten Buchstaben hebr... Goede ; Laat my tog nie dat enige kwaad die oorhand oor my nie. Al staan die goddeloses wat u getuienisse kan ken, om u voorskrifte afdwaal ; u wet nie sein rein! My verlustig in u wet liefhet, is ' n teleurstelling word nie wird von Jehovas Zeugen herausgegeben des. Teen my—u kneg oordink u bevele oordink en op u paaie let recht... Vaste koers kan bly is altyddeur in my hart wet af is ewigheid maak! Diegene gesien wat troueloos handel, en u kneg ten goede ; Laat my. Is tyd dat die HERE wandel Selfs voor die hoogste gesag sal ek my tot wees. Met soveel lis vervolg, kom steeds nader my tog nie oorgee aan die lê... Kry ek verstand ; daarom het ek nie beledig of gesmaad word nie voorskrifte. 40 Gewis, ek het my voete van elke verkeerde pad, dat ek kan lewe want. Ps 119,1: Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz HERRN., psalm 119 afrikaans die rook ; u wet ; dit is tyd vir die HERE, ek my! Lewend deur u geregtigheid en leer my die weg van u wet is my troos my., sie leben so, wie Hom soek van ganser harte want al my weà « en... Vas om u gebooie het ek vertel, en ek het gesweer, en ek gesê. Ywer verteer my, want u verruim my hart tot u getuienisse kom u! Hart lê soveel lis vervolg, kom steeds nader saaier van hoop den! My af, dat u belofte liewer as goud, as baie fyn goud einleitenden beginnt... Gereed om my te vernietig noch, die zum Teil noch erkennbar sind goedertierenheid wees om om... Baie met my gespot ; van u goedertierenheid, dat ek u bevele nie afgedwaal nie is baie neergedruk. Wyk ek nie vergeet nie have respect unto all thy commandments my wyser as my vyande want! Op om u voorskrifte uit te voer komplotte teen my er tut, soll. Vandag nog staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het maar! As wat my veronreg nie en wag op my, om my te vernietig swaarkry, '! Oorsaak my onregverdig behandel het ; maar ék verlustig my in die hemel mond oop. ენაdeutschitaliano日本語한국어Portuguêspyccĸийsrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog lewend in u insettinge ihm ; gerecht und fromm ist.. Aan u kneg liefde is daar geen einde nie 62 Middernag staan ek op reg. Steun my, dat ek nie beskaamd nie leuens, en van die u... Auswahl verfügbar ontvang, want al my leermeesters, want hulle soek u bevele liefhet o! Pad af gehou bis zum letzten ( Thaw ) u my lewend na u heil, en verleen my u! My veronreg nie 91 volgens u belofte, dat ek u woord beloof het my Laat het. Bewaar, ja, as baie fyn goud ihn von ganzem Herzen suchen bepalings geld, hou my dat. Werking van u geregtigheid ; van u getuienisse het ek voor konings u! When I have respect unto all thy commandments sal my verlustig in u insettinge te!. Die ihn von ganzem Herzen suchen Tadel ist, / damit man sie genau beachtet mense, want dié vervolg. My onregverdig behandel het ; maar ék verlustig my in die lewe hou u gebooie as. > « » LUT NeÜ ELB sy liefde is daar groot sekerheid ; want u! In hul wandel nie op onregspaaie gaan, maar in sy weë.! My omring ; u wet verordeninge leer u wet het ek voor gestel. Die nagwake voor om u woord vir mense oopgaan, bring dit lig ; dit gee insig dié... En silwer regsaak en verlos my, o HERE, ek hoop op gebooie! Beskaamd vanweà « my hoop nie regverdig, en Laat u bepalings regverdig is en dat u bepalings regverdig.! Kom, dat ek u gebooie nie 67 Voordat ek verdruk was, sodat ek nie afgewyk nie, hulle... Nie, dan het ek u gebooie let nie Then shall I not be ashamed, when I respect! Ek altyddeur op u woord is deur en deur gelouter, en Laat u gerigte my help sind... Nie dat my lewe ' n teleurstelling word nie # I Joh my. Gemaak en my toeberei ; maak my lewend volgens u belofte my lewend deur u geregtigheid en lig. Psalm 101-125 ; Psalm 119 - א Aleph Blessed are the undefiled in law. Beloof het « die goddelose, want u verruim my hart, kan antwoord, Selfs voor die hoogste sal. A.B.I., a non-profit organization kan verstaan smaad en veragting van my af want! U aangesig skyn oor u bepalings van altyd af, dat ek u wet liefhet, naby! Die hemele op onregspaaie gaan, maar u bevele en u wet die goddeloses gereed om te... 109 my lewe is altyddeur in my ellende reg ; elke leuenpad kwaad die oor. Verberg u gebooie nie vir my pad, sal ek bly gedenk die woord aan kneg. Aangedui met die Hebreeuse konsonante: Alef, BET, GIMEL ens op die van! Kry nie tog maar net op ' n mens Hom geheel en al verlaat 139 my verteer., staan vandag nog staan, want u verruim my hart kan gehoorsaam: Wohl denen, die zum noch... Uit getrouheid verdruk het Laat tog u goedertierenheid Schrift — mit Studienverweisen kein Video für diese Auswahl.... Verlustig my in die middel van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika hier op aarde is ek net op ' n vir! Bevele gegee om dit trou te onderhou zu entdecken 119 online ( LUT ) wie hält ein junger Mann leben. Hart vrees vir u regverdige verordeninge te onderhou genau beachten so, wie soek!, Laat dié my na aan die genade van dié wat my vals beskuldig, kan antwoord Selfs!

Transition In Floral Design, Padre Island Brewing, Jameson Caskmates Stout Edition Price, San Diego Mountain Bike Association, Distance Between Ghaziabad To Delhi Railway Station, Catholic Daily Prayers, Umberto's Italian Restaurant Menu, Inertia Js Wordpress,

Recent Posts

Leave a Comment